ธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

เคพีเอ็น กรีนฯ เราให้บริการงานออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงไฟฟ้า และโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ที่ต้องการลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น สำหรับโรงไฟฟ้า และโรงงานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย

ธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้แก่

– SCADA / DCS System
– MV/LV System
– Instrument
– Control Equipment