ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เราอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ด้วยการให้บริการงานออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานก๊าซชีวภาพและพลังงานขยะ

โดยทีมที่ปรึกษา วิศวกร และผู้บริหารโครงการที่ชำนาญการเปี่ยมด้วยประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน นับตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง ทดสอบอุปกรณ์ จนกระทั่งสามารถผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเภทโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งบนหลังคา

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ