ธุรกิจก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

เค พี เอ็น กรีนฯ เราให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งด้านงานก่อสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนโครงการตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบวิศวกรรม, งานจัดหา, งานก่อสร้าง, งานติดตั้งระบบ โดยมีกระบวนการทดสอบการทำงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

สถานีไฟฟ้าแรงสูง

– 500 kv Sub Station (EGAT)
– 230 kv Sub Station (EGAT)
– 115 kv Sub Station (EGAT)
– Power Plant Construction