ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

เคพีเอ็น กรีนฯ เราให้บริการงานออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากพลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ...

Read More

ธุรกิจออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

เคพีเอ็น กรีนฯ เราให้บริการงานออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงไฟฟ้า และโรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ...

Read More

ธุรกิจก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง

เค พี เอ็น กรีนฯ เราให้บริการงานก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งด้านงานก่อสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรมอย่างมืออาชีพ โดยทีมงานผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์

Read More