ติดต่อเค พี เอ็น กรีนฯ

ที่ตั้งบริษัท :

169/4 หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : +66 (2) 577 5407

โทรสาร : +66 (2) 577 5406
อีเมล์ : info@kpngreen.com

หากคุณต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงโปรดแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลโดยตรงไปยังผู้จัดการของเราที่ E-mail : idkpn@kpngreen.com

KPN Green Energy Solution Public Company Limited