13

Nov

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้งควบคุม และบำรุงรักษา โดยคุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

27

Aug

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยี อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เคพีเอ็น กรีนฯ ยังได้ร่วมออกบู๊ธ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนากด Like กดแชร์แฟนเพจเคพีเอ็น กรีนฯ อีกด้วย


12

Jan

เค พี เอ็น กรีนฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารธุรกิจในปี 2561 พร้อมร่วมกันเล่นกิจกรรมกีฬาฮา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน ช่วงค่ำร่วมสนุกกับปาร์ตี้ และลุ้นจับฉลากชิงรางวัลใหญ่มากมาย ณ เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


20

Nov

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะนำ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน ในงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


29

Aug

สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา

สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ของของเค พี เอ็น กรีนฯ ที่มีกำหนดส่งมอบงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร็วๆ นี้


27

Jun

เค พี เอ็น กรีนฯ ช่วยบรรเทาผลผลิตล้นตลาด ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังราคาของสับปะรดมีราคาตกต่ำ และไม่มีตลาดที่รองรับการรับซื้ออย่างเพียงพอ โดยดำเนินการจัดซื้อสับปะรดจำนวน 9 ตัน หรือ 9,000 กิโลกรัม นำมาแจกจ่ายให้กับพนักงาน, โรงเรียนอนุบาลดวงตะวัน และสถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี


27

Mar

ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ มีจิตรศรัทธาถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถวาย ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายใต้การดูแลของหลวงปูสาคร ธัมมาวุโธ เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในวัด ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่นี้ได้เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
“วัดเวฬุวันเกิดจากหลวงปูสาครได้นิมิตเห็นองค์หลวงปู่ฝั้นพาท่าน และพระเณรสร้างกุฏิพระ ศาลาจากนั้นท่านได้ตัดสินใจพาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเริ่มสร้างวัดตามที่องค์หลวงปู่ฝั้นบอกกับท่านในนิมิต และท่านได้อยู่จำพรรษา ณ สถานที่นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อยมา จุดเด่นของวัดเวฬุวัน อยู่ที่มีความไม่โดดเด่น ทางด้านวัตถุ บรรยากาศภายในวัดมีความสวยงามแบบเรียบง่าย ร่มรืน เงียบสงบ จัดได้ว่าเป็นวัดป่าอีกแห่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”


04

Jun

ทำบุญคล้ายวันก่อตั้งเคพีเอ็น กรีนฯ ครบ 5 ปี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบ 5 ปี โดยมีดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิพัฒน์ ธัญธเนส กรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธี
“ในงานมีการไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หรือสวดพระปริตร พร้อมถวายภัตตาหารเพล, ถวายสังฆทาน และทอดผ่าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งศาลาการเปรียญ”
ณ วัดสุวรรณบำรุงราชราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

NEWS-05-1

11

Mar

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2558

‬‬‬‬‬‬

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมกับบริษัท สมาร์ท เดฟ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม KPN Green & Smart Dev. Relationship & CSR Activity 2016 .ให้กับผู้บริหาร และพนักงานได้ทำ
“ กิจกรรมสานสัมพันธ์ Ice Breaking ร่วมกัน พร้อมรับฟัง Business Plan 2016”
เพื่อรับทราบแผนกลยุทธ์ของแต่ละแผนก ต่อด้วยการรับชมการแสดงของพนักงาน ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนแรกด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ วันรุ่งขึ้นเริ่มด้วยกิจกรรมชมวิว ณ เขาพะเนินทุ่ง พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันทำโป่งเที่ยม และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และต่อด้วยกิจกรรมล่องแพยางชมธรรมชาติแม่น้ำเพชรบุรี ปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายด้วยปาร์ตี้ทีมนางฟ้า กับช่างกล ชายฉกรรจ์ พร้อมร่วมลุ่นจับฉากชิงรางวัล ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

NEWS-04 (23) NEWS-04 (22)

NEWS-04 (21) NEWS-04 (20)

NEWS-04 (19) NEWS-04 (18)

NEWS-04 (17)  NEWS-04 (15)

 

02

Jul

เคพีเอ็น กรีนฯ “รวมพลังปลูกป่า ลดโลกร้อน” คืนชีวิตพันธุ์ไม้สู่ธรรมชาติ

“ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ “รวมพลังปลูกป่า ลดโลกร้อน” คืนชีวิตพันธุ์ไม้สู่ธรรมชาติ ด้วยการร่วมกันปลูกต้นกล้า จำนวน 200 ต้น ประกอบด้วยต้นปางมะค่า และต้นกระถินยักษ์ ลงบนพื้นดินบริเวณเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำวิธีการปลูกป่าที่ถูกวิธีอีกด้วย จากนั้นเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงานทุกคน จึงได้เข้านมัสการหลวงปู่ทวด ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนเดินทางต่อไปทำกิจกรรม Team Building ในวันรุ่งขึ้นต่อไป“

NEWS-25-1