11

Jan

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารธุรกิจในปี 2563 พร้อมร่วมกันเล่นกิจกรรมกีฬาฮา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน ช่วงค่ำร่วมสนุกกับปาร์ตี้ และลุ้นจับฉลากชิงรางวัลใหญ่มากมาย ณ  โรงแรชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

10

Oct

พิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยนยน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการทำบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มจากผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย ร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ พร้อมปิดท้ายด้วยการพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัทต่อไป

18

Sep

งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018 

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  โดยการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้เค พี เอ็น กรีนฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานอีกด้วย

งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์ ด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมอบหมายให้วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักงานเลขา (ASGC)  มีภารกิจให้ดำเนินการร่างบันทึกความร่วมมือให้สมาชิก แต่ละประเทศพิจารณา และลงนาม ในการประชุม ASGC ครั้งที่ 4 รวมถึงเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ในครั้งนี้

18

Sep

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ จ. เพชรบุรี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรเพื่อศึกษาดูงาน ควบคุม ติดตามแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างต่อไป


การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1.  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย    ประธานกรรมการ
2.  คุณเกรียงไกร  เธียรนุกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.  คุณประพัฒน์  วนาพิทักษ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4.  คุณวิจิตรา  งามนิยม          กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.  ดร.กฤษดา  อัครพัทธยากุล  ประธานกรรมการบริหาร
6.  คุณพิพัฒน์  ธัญธเนส  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี จ. เพชรบุรี เป็นหนึ่งในผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในปี 2561 นี้ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งแรกที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเตาเผาจากบริษัท ฮิตาชิ โซเซ็น (Hitachi Zosen) ประเทศญี่ปุ่น

 

05

Mar

ตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

วันนี้เค พี เอ็น กรีนฯ ได้รับการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด.
ซึ่งการตรวจติดตามเป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเลิศ
ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

29

Aug

สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1

สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1  ตั้งอยู่ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ของของเค พี เอ็น กรีนฯ ที่จะมีกำหนดส่งมอบงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร็วๆ นี้

18

Aug

พิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2

อีกหนึ่งผลงานความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเค พี เอ็น กรีนฯ กับผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 1-2 ส่วนงานอาคาร 500kV/230kV ที่วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยมีคุณสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง และคุณสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่งเป็นประธานในพิธี โดยสถานีไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง

18

Apr

เคพีเอ็น กรีนฯ รับงานโรงไฟฟ้าหงสาโรงไฟฟ้า ถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว

เริ่มแล้วงานออกแบบ จัดซื้อ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบ Electrical System & Control and Instrument for Project HPC Coal Conveyor C1.3, C2.3 โดยเคพีเอ็น กรีนฯ ณ โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดว่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

“โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทยที่อาศัยทรัพยากร และพื้นที่ของสปป.ลาว ตั้งอยู่ในเขตเมืองหงสา และเมืองเงิน แขวงไซยะบุรี ห่างจากเขตชายแดนเชื่อมต่อประเทศไทยที่จังหวัดน่านเพียง 23 กิโลเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,878 เมกะวัตต์ ส่งออกเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1,437 เมกะวัตต์  ใช้ในประเทศลาวเพียง 100 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือใช้ในสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า”

03

Feb

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี ทำพิธียกเสาเอก พร้อมเริ่มงานก่อสร้างเร็วๆนี้

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี หนึ่งในโครงการของเค พี เอ็น กรีนฯ ได้จัดพิธียกเสาเอกโครงการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี และมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิ คุณวิบูลย์เวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤฒาจาริย์ ประกอบพิธีบวงสรวงยกตั้งเสาเอก พร้อมด้วย พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายประดิษฐ์ แจ่มจันทรา อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และคณะผู้บริหารบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จำกัด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีอีกเป็นจำนวนมาก

19

Jan

เค พี เอ็น กรีนฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพการจัดการ ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เค พี เอ็น กรีนฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยมีแนวคิดที่สำคัญ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสาร รวมถึงมีการแก้ไขข้อผิดพลาด และแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิมอีกด้วย

19

Oct

ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภคปี 2016

“เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณเป็น “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภคปี 2016 กับ ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ภายในงานมีการแสดงหุ่นยนต์ของตัวแทนประเทศไทย ที่ไปแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก พร้อมมอบทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณกับเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2016 งานนี้จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
news-29-1

15

Oct

ยูนิพาวเวอร์เทค พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เคพีเอ็น กรีนฯ โดยคุณนิทัศน์ ใจซื่อ รองกรรมการผู้จัดการ นำคุณธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร บริษัท ยูนิพาวเวอร์เทค จำกัด พร้อมคณะเข้าเยี่มชมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลกำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ ขนาดกำลังการผลิต 11 เม็กกะวัตต์ เพื่อเป็นการศึกษาดูงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล สำหรับนำมาปรับใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลยูนิพาวเวอร์เทคต่อไป
news-28-1_uni-power