24

Jan

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563

ผู้บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563 เพื่อให้ท่านดลบันดาลให้บริษัทฯ ทำธุรกิจได้ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมา พร้อมคุ้มครองปกปักรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี และตลอดไป

03

Jun

เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 8 ปี

วันนี้ผู้บริหาร พร้อมพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 8 ปี โดยมีคุณกฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานนำไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริต ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัท ปิดท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

10

Oct

พิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยนยน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการทำบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มจากผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย ร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ พร้อมปิดท้ายด้วยการพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัทต่อไป

12

Jun

ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรีนฯ

วันนี้ผู้บริหาร พร้อมพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

13

Sep

เค พี เอ็น กรีนฯ ถวายหลอดไฟ และปัจจัยให้กับวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

นายวุฒิชัย มั่นเมือง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และธุรการ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KPN Green ร่วมกันถวายหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน จำนวน 240 หลอด พร้อมปัจจัยถวายให้กับพระครูสุวรรณวรการ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างภายในวัดต่อไป
ขออานิสงส์แห่งการถวายหลอดไฟ และปัจจัยในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่พนักงาน และบริษัท เค พี เอ็น กรีนฯ ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

06

Jun

เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ กับสมาคมวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมสนับสนุนงานสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา เพื่อเป็นการพัฒนาพลังงานทดแทน และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนทางวิชาการจาก สนพ., สกพ., กฟภ., กฟน., BOI. และผู้ออกแบบ ผลิตเตาเผาขยะ, สถาบันอุดมศึกษา, ผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรงด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล หนึ่งวิทยากรมีคุณพิพัฒน์ ธัญธเนส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรกล่าวถึงประสบกาณ์จากการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ  ห้อง LOTUS ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

02

Jun

เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัทครบ 6 ปี

วันนี้ผู้บริหาร พร้อมพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัทครบ 6 ปี โดยมีคุณกฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานนำไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริต พร้อมถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ และปิดท้ายด้วยการพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัทต่อไป

19

Jan

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คลองทับจันทร์ พร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

“โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอจี กรุ๊ป โครงการคลองทับจันทร์ ขนาดกำลังการผลิต 5 MW หนึ่งในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนของเค พี เอ็น กรีนฯ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

10

Jan

ผู้บริหาร และพนักงานเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

“ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนุกกับกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี, ร่วมฟังนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา”
 04

Jun

ทำบุญคล้ายวันก่อตั้งเคพีเอ็น กรีนฯ ครบ 5 ปี

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบ 5 ปี โดยมีดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหาร และคุณพิพัฒน์ ธัญธเนส กรรมการผู้จัดการเป็นประธานในพิธี
“ในงานมีการไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หรือสวดพระปริตร พร้อมถวายภัตตาหารเพล, ถวายสังฆทาน และทอดผ่าป่าสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งศาลาการเปรียญ”
ณ วัดสุวรรณบำรุงราชราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

NEWS-05-1

11

Mar

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2558

‬‬‬‬‬‬

ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมกับบริษัท สมาร์ท เดฟ โซลูชั่น จำกัด จัดกิจกรรม KPN Green & Smart Dev. Relationship & CSR Activity 2016 .ให้กับผู้บริหาร และพนักงานได้ทำ
“ กิจกรรมสานสัมพันธ์ Ice Breaking ร่วมกัน พร้อมรับฟัง Business Plan 2016”
เพื่อรับทราบแผนกลยุทธ์ของแต่ละแผนก ต่อด้วยการรับชมการแสดงของพนักงาน ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนแรกด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ วันรุ่งขึ้นเริ่มด้วยกิจกรรมชมวิว ณ เขาพะเนินทุ่ง พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันทำโป่งเที่ยม และปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ และต่อด้วยกิจกรรมล่องแพยางชมธรรมชาติแม่น้ำเพชรบุรี ปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายด้วยปาร์ตี้ทีมนางฟ้า กับช่างกล ชายฉกรรจ์ พร้อมร่วมลุ่นจับฉากชิงรางวัล ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

NEWS-04 (23) NEWS-04 (22)

NEWS-04 (21) NEWS-04 (20)

NEWS-04 (19) NEWS-04 (18)

NEWS-04 (17)  NEWS-04 (15)

 

02

Jul

พนักงาน และผู้บริหารเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Ice Breaking และกิจกรรม Team Building

ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 พนักงาน และผู้บริหารเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมกันทำกิจกรรม Ice Breaking และกิจกรรม Team Building เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานเค พี เอ็น กรีนฯ จากนั้น ร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงภายในบริษัทฯ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่เป็นบัณฑิต และมหาบัณฑิตในปีนี้ พร้อมมอบรางวัลน้องใหม่สุดแซบ และรางวัลขวัญใจผู้บริหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังให้แก่พนักงานต่อไป

NEWS-24 (1)

NEWS-24 (2)

NEWS-24 (3)