พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563

ผู้บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563 เพื่อให้ท่านดลบันดาลให้บริษัทฯ ทำธุรกิจได้ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมา พร้อมคุ้มครองปกปักรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี และตลอดไป

Share this story!