สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้งควบคุม และบำรุงรักษา โดยคุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

Share this story!