คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยี อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เคพีเอ็น กรีนฯ ยังได้ร่วมออกบู๊ธ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนากด Like กดแชร์แฟนเพจเคพีเอ็น กรีนฯ อีกด้วย


Share this story!