สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา

สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ของของเค พี เอ็น กรีนฯ ที่มีกำหนดส่งมอบงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร็วๆ นี้


Share this story!