สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1

สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1  ตั้งอยู่ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 kV. ของของเค พี เอ็น กรีนฯ ที่จะมีกำหนดส่งมอบงานให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเร็วๆ นี้

Share this story!