พิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2

อีกหนึ่งผลงานความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเค พี เอ็น กรีนฯ กับผลงานการออกแบบงานโยธา, งานสถาปัตย์ และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 1-2 ส่วนงานอาคาร 500kV/230kV ที่วันนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ทำพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย โดยมีคุณสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง และคุณสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่งเป็นประธานในพิธี โดยสถานีไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นของพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง

Share this story!