เคพีเอ็น กรีนฯ รับงานโรงไฟฟ้าหงสาโรงไฟฟ้า ถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดใน สปป.ลาว

เริ่มแล้วงานออกแบบ จัดซื้อ จัดหา และติดตั้งอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งระบบ Electrical System & Control and Instrument for Project HPC Coal Conveyor C1.3, C2.3 โดยเคพีเอ็น กรีนฯ ณ โรงไฟฟ้าหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คาดว่าจะมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคมนี้

“โรงไฟฟ้าหงสาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินของไทยที่อาศัยทรัพยากร และพื้นที่ของสปป.ลาว ตั้งอยู่ในเขตเมืองหงสา และเมืองเงิน แขวงไซยะบุรี ห่างจากเขตชายแดนเชื่อมต่อประเทศไทยที่จังหวัดน่านเพียง 23 กิโลเมตร ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 1,878 เมกะวัตต์ ส่งออกเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) 1,437 เมกะวัตต์  ใช้ในประเทศลาวเพียง 100 เมกะวัตต์ และส่วนที่เหลือใช้ในสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า”

Share this story!