ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนจัดซื้อแบตเตอรี่ สำหรับใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เคพีเอ็น กรีนฯ มีจิตรศรัทธาถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถวาย ณ วัดเวฬุวัน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายใต้การดูแลของหลวงปูสาคร ธัมมาวุโธ เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าใช้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แบตเตอรี่เป็นตัวจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ภายในวัด ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่นี้ได้เสื่อมสภาพตามการใช้งาน
“วัดเวฬุวันเกิดจากหลวงปูสาครได้นิมิตเห็นองค์หลวงปู่ฝั้นพาท่าน และพระเณรสร้างกุฏิพระ ศาลาจากนั้นท่านได้ตัดสินใจพาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเริ่มสร้างวัดตามที่องค์หลวงปู่ฝั้นบอกกับท่านในนิมิต และท่านได้อยู่จำพรรษา ณ สถานที่นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อยมา จุดเด่นของวัดเวฬุวัน อยู่ที่มีความไม่โดดเด่น ทางด้านวัตถุ บรรยากาศภายในวัดมีความสวยงามแบบเรียบง่าย ร่มรืน เงียบสงบ จัดได้ว่าเป็นวัดป่าอีกแห่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง”


Share this story!