ผู้บริหาร และพนักงานเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

“ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และพนักงานเค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมสนุกกับกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร และพนักงานด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี, ร่วมฟังนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และร่วมกิจกรรม Team Building ณ โรงแรมและรีสอร์ท สตาร์ไลท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา”
 Share this story!