24

Jan

พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563

ผู้บริหาร พร้อมพนักงาน บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศการตรุษจีน 2563 เพื่อให้ท่านดลบันดาลให้บริษัทฯ ทำธุรกิจได้ราบรื่น เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมา พร้อมคุ้มครองปกปักรักษาผู้บริหาร และพนักงานให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดปี และตลอดไป

11

Jan

กิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารธุรกิจในปี 2563 พร้อมร่วมกันเล่นกิจกรรมกีฬาฮา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน ช่วงค่ำร่วมสนุกกับปาร์ตี้ และลุ้นจับฉลากชิงรางวัลใหญ่มากมาย ณ  โรงแรชาโต เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

03

Jun

เค พี เอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 8 ปี

วันนี้ผู้บริหาร พร้อมพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมทำบุญคล้ายวันก่อตั้งบริษัท ครบรอบ 8 ปี โดยมีคุณกฤษดา อัครพัทธยากุล ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานนำไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริต ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัท ปิดท้ายด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13

Nov

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้งควบคุม และบำรุงรักษา โดยคุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบป้องกัน และอุปกรณ์ประกอบสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

10

Oct

พิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 28 กันยนยน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการทำบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มจากผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย ร่วมฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ถวายภัตตาหารเพล และสังฆทานแด่พระสงฆ์ พร้อมปิดท้ายด้วยการพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน และบริษัทต่อไป

18

Sep

งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018 

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  โดยการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งนี้เค พี เอ็น กรีนฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานอีกด้วย

งานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ The 4th ASEAN Smart Grid Congress 2018  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวิชาการ และประสบการณ์ ด้านสมาร์ตกริดเทคโนโลยี จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมอบหมายให้วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักงานเลขา (ASGC)  มีภารกิจให้ดำเนินการร่างบันทึกความร่วมมือให้สมาชิก แต่ละประเทศพิจารณา และลงนาม ในการประชุม ASGC ครั้งที่ 4 รวมถึงเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ในครั้งนี้

18

Sep

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี โรงไฟฟ้าขยะชุมชนต้นแบบ จ. เพชรบุรี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจรเพื่อศึกษาดูงาน ควบคุม ติดตามแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าว ให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างต่อไป


การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 นี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน (เรียงจากซ้ายไปขวา)
1.  ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย    ประธานกรรมการ
2.  คุณเกรียงไกร  เธียรนุกุล    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.  คุณประพัฒน์  วนาพิทักษ์  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
4.  คุณวิจิตรา  งามนิยม          กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5.  ดร.กฤษดา  อัครพัทธยากุล  ประธานกรรมการบริหาร
6.  คุณพิพัฒน์  ธัญธเนส  กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะดับเบิลยูพีจีอี จ. เพชรบุรี เป็นหนึ่งในผลงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักร โดยมีกำหนดการจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในปี 2561 นี้ คาดว่าโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งแรกที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้เทคโนโลยีเตาเผาจากบริษัท ฮิตาชิ โซเซ็น (Hitachi Zosen) ประเทศญี่ปุ่น

 

27

Aug

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนา เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณนิทัศน์  ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจากสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IEEE ให้ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลและชีวภาพ : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยคุณนิทัศน์  ใจซื่อ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยี อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล และกรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ เคพีเอ็น กรีนฯ ยังได้ร่วมออกบู๊ธ และเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนากด Like กดแชร์แฟนเพจเคพีเอ็น กรีนฯ อีกด้วย


12

Jun

ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรีนฯ

วันนี้ผู้บริหาร พร้อมพนักงานเคพีเอ็น กรีนฯ ร่วมไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัท เคพีเอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

05

Mar

ตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

วันนี้เค พี เอ็น กรีนฯ ได้รับการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด.
ซึ่งการตรวจติดตามเป็นไปตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ซึ่งแสดงออกถึงความเป็นเลิศ
ทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

12

Jan

เค พี เอ็น กรีนฯ จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร พร้อมพนักงานร่วมฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายการบริหารธุรกิจในปี 2561 พร้อมร่วมกันเล่นกิจกรรมกีฬาฮา เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้บริหาร กับพนักงาน ช่วงค่ำร่วมสนุกกับปาร์ตี้ และลุ้นจับฉลากชิงรางวัลใหญ่มากมาย ณ เรนเดียร์ พาร์ค รีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก


20

Nov

คุณนิทัศน์ ใจซื่อ ร่วมบรรยายเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณนิทัศน์ ใจซื่อ Deputy Managing Director บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรบรรยายเรื่องความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรค และข้อแนะนำ สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะชุมชน ในงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กแบบ SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสาน SPP Hybrid Firm และ VSPP Semi Firm ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องโลตัส ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์